Historia kościoła

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Poświęcenie kamienia węgielnego – 10 VIII 1930 r. Plany kościoła sporządził i prowadził budowę Stanisław Kowalski. Kościół o uproszczonych formach neobarokowych, podłużny kształt z jedną nawą i dwie przybudówki, w jednej z nich znajduje się kaplica. Murowany o wysokiej podbudówce z kamienia łupanego. Zakończenie budowy 13 XI 1930 r. Poświęcony 8 XII 1930 r. przez bpa WincentegoTymienieckiego.

Wyposażenie kościoła:

Obraz Matki Boskiej Łaskawej z pocz. XVIII w. i św. Michała z poł. XVIII w., Droga Krzyżowa, dzwony.

Źródło: Archidiecezja Łódzka

Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Jana Vianneya w Woli Kamockiej